تغییر نام خانوادگی و هیات حل اختلاف

تغییر نام خانوادگی حق تک‌تک افراد است و زمانی که به سن قانونی برسند، می‌توانند نام فامیل جدیدی برای خود انتخاب کنند

. این در حالی است که زنان نیز می‌توانند از نام‌خانوادگی‌ شوهرانشان استفاده کنند ، اما در صورتی که رابطه زناشویی‌شان به طلاق ختم شود ادامه استفاده از نام شوهر منوط به کسب اجازه از اوست. هرگونه تغییر در اطلاعات شناسنامه‌ای چه از نوع تغییر نام و نام خانوادگی باشد و چه از جنس تغییر تاریخ تولد باید در « هیات حل اختلاف » ادارات ثبت احوال مطرح و رسیدگی شود.

طبق قانون ، هیات‌های حل اختلاف می‌توانند درباره تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت کل ، ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی که غیر ایرانی‌ها از آنها استفاده می‌کنند ، رفع اشتباهات ناشی از ثبت وقایع حین نوشتن ، ابطال اسناد مکرر ( وقتی برای یک نفر چند شناسنامه صادر می‌شود )‌ موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت صاحب سند ، تغییر نام‌های ممنوع و حذف کلمات زاید و غیرضروری یا کلماتی که بر اثر اشتباه در نگارش به وجود آمده ، رای صادر کنند.

البته مطابق قانون اگر شناسنامه فردی در خارج از کشور صادر شود یا فردی که شناسنامه‌اش در ایران صادر شده اما حالا مقیم خارج از کشور است دعاوی‌اش در دادگاه عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

*** نکته **

* در تغییر نام خانوادگی باید به یک موضوع توجه داشت و آن این که برای انتخاب نام خانوادگی حق تقدم با افرادی است که نامشان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی اداره ثبت‌احوال درج شده باشد. در این صورت کسانی که قصد تغییر نام خانوادگی‌شان را دارند نمی‌‌توانند دقیقا از همان عنوان استفاده کنند مگر این که در آن تغییراتی بدهند یا اجازه استفاده از نام خانوادگی ثبت شده را از صاحبان اصلی آن بگیرند