تغییر تاریخ تولد و مرجع صلاحیت‌دار

هر فرد صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمرش می‌تواند سن مندرج در شناسنامه‌اش را تغییر دهد ، که این تغییر نیز می‌تواند در جهت افزایش یا کاهش سن ، آن هم فقط با ۵ سال اختلاف باشد

. در این میان عده‌ای هستند که مدعی‌ می باشند ، سن واقعی‌شان با سن شناسنامه‌ای ‌شان کمتر از ۵‌ سال باهم اختلاف دارد ، که این افراد دیگر نیازی به مراجعه به کمیسیون تشخیص سن ندارند ، چون مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوی آنها ، دادگستری است.

*** البته : این روزها دیگر کمتر اتفاق می‌افتد که نوزادی متولد شود و والدینش تاریخ ولادتش را با تفاوت فاحش در شناسنامه ثبت کنند . حالا دیگر پدرها و در صورت نبود آنها، مادرها موظفند در مدت ۱۵ روز ولادت فرزندشان را در ادارات ثبت احوال ثبت کنند. در هر صورت ، طبق قانون اگر فرد متقاضی مدعی شود که اختلاف سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه‌اش بیشتر از ۵ سال است باید به کمیسیون «تشخیص سن» که در فرمانداری شهرستان محل صدور مستقر است مراجعه کند .