آزمون کارشناسی ارشد حقوق

در مقطع کارشناسي ارشد، اين رشته تا آزمون کارشناسي ارشد سال88 داراي10 گرايش است. اين گرايش ها عبارتند از:

1- حقوق خصوصي 2- حقوق عمومي 3- حقوق جزا و جرم شناسي 4- حقوق تجارت بين الملل 5- حقوق بشر 6- حقوق اقتصادي 7- حقوق مالكيت كيفري 8- معارف اسلامي و حقوق (حقوق خانواده) 9- حقوق محيط زيست 10- حقوق بين الملل 11- حقوق ارتباطات 12- حقوق تجاري اقتصادي بين المللي 13- حقوق ثبت اسناد و املاک

بازار کار گرايش هاي ذکر شده با دارا بودن مدرک کارشناسي ارشد در آن گرايش، به ترتيب اولويت به شرح ذيل است؛

1- وكالت (پس از قبولي در آزمون وکالت و اخذ مجوز)

2- سردفتري (پس از قبولي در آزمون سردفترداري و اخذ مجوز)

3- قضاوت (پس از قبولي در آزمون قضاوت و اخذ مجوز)

4- مشاور حقوقي

5- سر دفتر ازدواج و طلاق (پس از قبولي در آزمون سردفترداري و اخذ مجوز)

6- كارشناس حقوقي

7- بازرس در ادارات(قسمت حقوقي)