نشانی مراکز پزشكي قانوني تهران

سازمان پزشكي قانوني كشور : تهران – خيابان خيام – خيابان بهشت

اداره كل پزشكي قانوني استان تهران : تهران – خيابان خيام – خيابان بهشت

پزشكي قانوني مركزي تهران: ضلع جنوبي پارك شهر - خيابان بهشت

پزشكي قانوني شمال تهران: ميدان ونك – ملاصدرا - خيابان شيراز شمالي - كوچه زاينده رود-پلاک 17 پزشكي قانوني جنوب تهران : خيابان شهيد رجايي – سه راه علي آباد – روبروي شركت ملي گاز ايران ضلع غربي - ميدان بهشت

پزشكي قانوني شرق تهران : فلكه اول تهرانپارس - خيابان گلبرگ - نبش خيابان 113 (خيابان شهيد برادران صادقي)

پزشكي قانوني غرب تهران: فلكه دوم صادقيه - بلوار اشرفي اصفهاني - نرسيده به مرزداران - جنب بانك سپه

مركز تشخيص و آزمايشگاهي پزشكي قانوني استان تهران : تهران – جاده قديم قم - كهريزك - پانصد متر بعد از درب شرقي بهشت زهرا

اداره كميسيونهاي پزشكي قانوني استان تهران : تهران – شهرك غرب – خيابان فرحزادي – خيابان ايوانك – بعد از چهارراه فلامك – روبروي منطقه 14 پستي