نشاني كلانتريها و مراجع انتظامي تهران

كلانترى 102 پاسداران - خيابان پاسداران - نبش نيستان دهم –

كلانترى 103 گاندي - ميدان ونك - خيابان گاندي –

كلانترى 104 عباس آباد – خيابان خرمشهر - ميدان نيلوفر -

كلانترى 105 سنايي - خيابان ميرزاى شيرازي - خيابان كامكار –

كلانترى 106 نامجو - ميدان گرگان - خيابان شهيد نامجو –

كلانترى 107 فلسطين – خيابان طالقاني – بعد از تقاطع ولي عصر (عج) – روبروي بنياد شهيد

- كلانترى 108 نواب - خيابان آزادي – چهارراه نواب - روبروى راهنمايى و رانندگي -

كلانترى 109 بهارستان - خيابان جمهوري - ميدان بهارستان –

كلانترى 110 شهدا – خيابان پيروزي – ايستگاه چهار صد دستگاه –

كلانترى 111 هفت چنار - خيابان كميل - خيابان ابتكاري –

كلانترى 112 ابوسعيد - ميدان منيريه – خيابان ابوسعيد -

كلانترى 113 بازار - چهارراه گلوبندك - خيابان 15 خرداد - ميدان ارگ –

كلانترى 114 غياثي – ميدان خراسان – ميدان غياثي –

كلانترى 115 رازي - ميدان قزوين - خيابان قزوين - جنب شهردارى منطقه 11 -

كلانترى 116 مولوي - چهارراه مولوي - بطرف ميدان محمديه - خيابان شهيد اردستان-

كلانترى 117 جواديه - ميدان بهمن - اواسط 20مترى جواديه -

كلانترى 118 ستارخان – خيابان ستارخان – نبش حبيب الهي - خيابان هشتم دريان نو -

كلانترى 119 مهرآباد جنوبي – سرآسياب مهرآباد - خيابان شمشيري - روبروى دانشگاه هوايي –

كلانترى 120 سيدخندان - اتوبان رسالت - زير پل سيدخندان – خيابان ابوذر غفاري –

كلانترى 121 سليمانيه – خيابات پيروزي – خيابان سليمانيه –

كلانترى 122 دربند – تجريش - خيابان دربند - بالاتر ازميدان دربند –

كلانتري123 نياوران – خيابان شهيد باهنر- بعد ازايستگاه خوزستان –

كلانترى 124 قلهك - قلهك - خيابان دولت –

كلانترى 125 يوسف آباد - يوسف آباد - ميدان سيدجمال الدين اسدآبادي -

كلانترى 126 تهرانپارس- خيابان فرجام – چهارراه رشيد - خيابان رشيد –

كلانترى 127 نارمك - اتوبان رسالت - اول خيابان كرمان - جنب پمپ بنزين -

كلانترى 128 تهران نو - خيابان پنجم نيروى هوايي - بالاتر از فلكه دوم –

كلانترى 129 جامي - خيابان وليعصر - ابتداى خيابان جامي –

كلانترى 130 نازى آباد – ميدان بازار دوم –

كلانترى 131 شهرري – شهرري - خيابان فدائيان اسلام - نرسيده به ميدان شهرري –

كلانترى 132 نبرد - اتوبان شهيد محلاتي - نبرد جنوبي - بالاتر از آتش‌نشاني –

كلانترى 133 شهرزيبا - خيابان آيت ا... كاشاني - مقابل مسجد نظام مافى ‌ـ انتهاى كوى كيهان –

كلانترى 134 شهرك قدس - شهرك قدس - فاز1- خيابان ايران زمين - خيابان مهستان (فلامك) –

كلانترى 135 آزادي - ميدان آزادي ابتداى جاده مخصوص كرج - مقابل پل فرودگاه –

كلانترى 136 فرجام - خيابان شهيد آيت - خيابان فرجام - چهارراه وليعصر- داخل وليعصر

كلانترى 137 نصر (شهرآرا) - شهرآرا - خيابان سى وهفتم –

كلانترى 138 جنت آباد - جنت آباد - شاهين شهر شمالي - خيابان بهار -

كلانترى 139 مرزداران - شهرك ژاندارمري بلوار مرزداران ـ بلوار ايثار –

كلانتري140 باغ فيض - خيابان اشرفى اصفهاني - خيابان ناطق نوري –

كلانتري141 شهرك راه‌آهن - شهرك راه آهن - خيابان امير كبير- 35مترى گلها - ياس7 –

كلانترى 142 كن - جاده سولقان - نرسيده به رودخانه

كلانتري 143 امامزاده داود – امامزاده داود-

كلانترى 144 جواديه (تهرانپارس) - جاده آبعلي - سه راهى آزمايش –

كلانترى 145 ونك - خيابان ونك - نرسيده به ميدان شيخ بهايي –

كلانترى 147 گلبرگ - خيابان گلبرگ شرقي - تقاطع اتوبان شهيد باقري –

كلانترى 148 انقلاب اسلامي - خيابان انقلاب - مقابل وصال شيراز –

كلانترى 149 امامزاده حسن - خيابان نظام الملك –

كلانترى 150 تهرانسر - روبروى بلوارگلها

كلانترى 151 يافت آباد - ميدان الغدير -

كلانترى 152 خانى آباد نو - خيابان ميثاق –

كلانترى 153 شهرك وليعصر (عج) - خيابان ياران –

كلانترى 154 چيتگر – جاده مخصوص كرج –

كلانترى 155 - خيابان انقلاب - خيابان ارديبهشت - بالاتر ازجوان مهر –

كلانترى 156 افسريه - 15مترى دوم - نبش خيابان هفتم –

كلانترى 157 هاشم آباد - جاده خاوران - بالاتر از ميدان آقانور –

كلانترى 158 كيانشهر - شهرك كيانشهر - خيابان كيخسرو -

كلانتري 159 بيسيم – ميدان خراسان –

كلانترى 160 خزانه - خزانه بخارايى فلكه اول - خيابان مسجد جامع خزانه –

كلانترى 161 ابوذر - 20مترى فلاح - خيابان قفيلي -

كلانتري162 فشم - رودبارقصران - ميدان فشم –

كلانتري163 ولنجك - خيابان مقدس اردبيلي قبل ازتقاطع تابناك –

كلانترى 164 ازگل - جاده لشگرك - اول ورودى شهرك قائم

– كلانترى 165 لواسان - لواسان بزرگ ـ روستاى رستان -

كلانترى 166 لشگرك - لواسان كوچك -

كلانترى 167 دولت آباد – شهرري - جاده سوم ـ بالاتر ازچهارراه خط راه آهن ـ نرسيده به فلكه بزرگ

– كلانترى 168 سيزده آبان - خيابان شهيد رجايي - خيابان اصلى سيزده آبان –

كلانترى 169 مشيريه - جاده خاوران - روبروى ترمينال خاوران - بعد ازپمپ بنزين –

كلانترى 170 كهريزك - جاده قديم قم - بعد از بهشت زهرا - روبروى مخابرات كهريزك –

كلانترى 171 صحن امام - اتوبان تهران - قم بعد از عوارضي –

كلانتري 172 حضرت عبدالعظيم (ع) – شهرري –

كلانترى 173 امين آباد - جاده امين آباد - جنب بيمارستان روانپزشكى رازي –

كلانترى 174 قيام دشت - جاده خاوران - شهرك قيام دشت 40متري –

كلانترى 175 باقرشهر - جاده قديم قم - نرسيده به سه راهى بهشت زهرا –

كلانترى 176 حسن آباد - جاده قديم قم - حسن آباد - بلوار امام خميني

كلانترى 177 خاورشهر - جاده خاوران- ‌خيابان اصلي شهرك خاورشهر –

كلانترى 190 شمس آباد - اتوبان رسالت - خيابان استاد بناى شمالي - ميدان ملت –

كلانتري 205 صحن امام (ره) – جاده قم -

كلانتري 206 بومهن – بومهن –

كلانتري 208 ترمينال جنوب – بزرگراه بعثت –

كلانتري 209 ترمينال غرب – ميدان آزادي –

كلانتري 210 ترمينال شرق – خيابان دماوند-

كلانتري 211 قلعه نو خالصه – قلعه نو خالصه –