تکلیف هدایا در صورت برهم خوردن نامزدی

تعریف نامزدی:

پایداری ازدواج منوط به وجود نقاط مشترک و تفاهم میان دو طرف است که بستگی به میزان شناخت آنها از یکدیگر دارد، که معمولاً از طریق رسم «نامزدی» ایجاد می­شود.

نامزدی به معنای زدن نام است. یعنی با نامزدی نام زن بر مرد و نام مرد بر زن نهاده می­شود که با خوردن شیرینی و انداختن یا زدن انگشتر نمود بیرونی پیدا می­کند.

نکته آیا نامزدی موجب محرمیت است؟

نامزدی فاصله میان خواستگاری تا عقد است و صرفاً وعده ازدواج در آینده محسوب می­شود و هیچگونه تعهد و الزامی را برای دو طرف ایجاد نمی­کند و گاهی اتفاق می­افتد یکی از نامزدها نخواهد به تعهد اخلاقی خود وفا کند و به رابطه نامزدی پایان دهد هر چند مدتی طولانی نامزد بوده باشند. لذا ارتباط دختر و پسر در این دوره باید در حد معاشرت و رفت و آمد عادی باشد زیرا بواسطه عدم رابطه زوجیت اعم از دائم یا موقت رابطه جنسی آنها نامشروع تلقی می­شود. لذا بواسطه آسیب­ها و خطرات احتمالی ناشی از نبود علقه زوجیت باید مراقب نوع ارتباط در دوران نامزدی باشیم به ویژه از سوی دختر باید احتیاط بیشتر نمود.

* بنابراین چون مراسم نامزدی از نظر قانونی قابل ثبت نمی­باشد، خانواده­هایی که دغدغه پرهیز از روابط نامشروع بین نامزدها را دارند، به عقد یا ازدواج موقت روی می­آورند که به نظر ما روشی صحیح و شرعی است.

طبق قانون مدنی، طرفین در صورت برهم خوردن وصلت می.توانند هدایایی که به یکدیگر و یا به اعضای خانواده داده.اند را مطالبه نمایند. این هدایا به دو دسته تقسیم می.شود. دسته اول هدایای مصرف.شدنی است مانند گل یا شیرینی و میوه که به طور طبیعی بخشیده می.شود و تلف آن ضمانتی را ایجاد نمی کند، یعنی نیازی به پرداخت قیمت آن نیست.

اما دسته دوم هدایایی است که برحسب عادت، نگهداری میشود مانند طلا، لباس و ... که باید به طرف بازگردانده شود. حلقه ی نامزدی نیز اهمیت ویژه ای داشته و تلف همراه با تقصیر آن ضمان آور است. بنابراین شما مکلف به بازگرداندن این نوع از هدایا هستید و در صورت تلف همراه با تقصیر باید قیمت آن را پرداخت نمایید. (ماده 1037 قانون مدنی)

اما در مورد خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی می.توان طبق اصل 40 قانون اساسی که مقرر می.دارد: «هیچ کس نمی تواند اعمال خویش را وسیله ضرر به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» و ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی «هر کس بدون مجوز قانونی، عملاً یا در نتیجه. بی.احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد/

پاسخ داد پرداخت کلیه خسارات، اعم از مادی و معنوی در هر حالت (عمد یا سهو)پیش.بینی شده در نتیجه طرف مقابل میتواند جبران خسارت وارده را که ناشی از برهم خوردن نامزدی میباشد را مطالبه نماید. باید در نظر داشت جبران خسارات فقط در صورت برهم خوردن عادی نامزدی آن هم با دلایل موجه امکان پذیر است و در صورت فوت هر یک از طرفین، و تلف هدایای مربوطه، قیمت قابل مطالبه نخواهد بود.

VakilRasmi.com