طلاق به در خواست زن

شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم می­شود و آنچه که مدنظر ما است قسمت ب در خصوص مواردی است که با اثبات آنها زن از طرف مرد وکیل است به صورت بلاعزل با حق توکیل به غیر که با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه و انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید. این موارد خود 12 بند را در عقدنامه­ها در بر می­گیرد. البته طبق ذیل ماده 1119 ق.م علاوه بر موارد 12 گانه فوق زن در صورت موافقت همسر، می­تواند موارد دیگری را نیز به عنوان شروط ضمن عقد پیش­بینی نماید.

موارد 12 گانه عبارتند از:

1- استنکاف (خودداری) شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد.

نفقه خرجی معارف زن است مانند لباس، خوراک، مسکن، لوازم آرایشی، هزینه بهداشت و درمان و سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه

2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

یعنی رفتارهایی که باعث ایجاد شرایط غیرقابل تحمل برای زن و شوهر مانند فحاشی، توهین، عدم وظایف قانونی

3- ابتلاء زوج به امراض صعب­العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره­آمیز باشد.

مثلاً بیماری واگیردار یا خطرناک غیرقابل درمان در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. دیوانه شدن مرد که امکان ادامه زندگی مقدور نباشد.

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی یا مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

یعنی انجام کارهایی که اگر بعنوان شغل باشد به اعتبار و حیثیت و آبروی زن و خانواده لطمه وارد کند. تشخیص منافی بودن شغل با دادگاه با توجه به وضعیت زن و خانواده است.

6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

رأی قطعی و در حال اجرا باید باشد و مجموع حبس پنج سال یا بیشتر باشد. یعنی مرد در زندان در حال گذراندن محکومیت باشد.

7- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.

مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند گردد.

8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. (تشخیص ترک زندگی خانوادگی با دادگاه است) یا اینکه زوج 6 ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

ترک زندگی خانوادگی 6 ماه یکسره بدون دلیل والا اگر به واسطه مسائل دیگر مثل زندان باشد مشمول این بند نیست

. 9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئوون زن باشد. تشخیص این امر با توجه به موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است. یعنی اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

10- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض حسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

یعنی با گذشت پنج سال از زندگی مشترک بواسطه بیماری از ناحیه مرد، بچه­دار نشوند

. 11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود. غیبت طولانی شوهر

12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

ازدواج اعم از دائم یا موقت بدون اجازه همسر اول یا مرد دارای چند همسر باشد و عدالت را میان آنها از لحاظ معاشرت و وظایف شوهر اجرا نکند.

نکته1:

شرط دیگری که می­توان اضافه نمود عبارتند از:

حق تحصیل زوجه اختیار تعیین مسکن حق اشتغال حق مسافرت به تنهایی به خارج

نکته 2:

با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می­تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.