پاسخ به پرسشهای حقوقی

۱. آیا بعد ازدواج می شود شرطی را اضافه کرد؟

باید گفت که بله طرفین میتوانند به دفاتر ازدواج مراجعه کنند و به صورت رسمی شرط و یا حق جدیدی را برای همدیگر ایجاد کنند چون توافقات طرفین و قراردادهای خصوصی طرفین حتی معتبر می باشد و در اینجا طرفین میتوانند با مراجعه به دفاتر رسمی تغییراتی را نسبت به زمان عقد خود با اراده جدیدی که در نظر دارند پیش بینی نمایند به این صورت که مثلا حق طلاق به خانم داده شود و یا میزان سکه های مهر افزایش یا کاهش یا بخشیده شود یا هر شرط و قراری که مخالف اخلاق حسنه و فرهنگ ایرانی و شریعت نباشد. 


۲.مجازات شرب مسکرات چیست ؟

۸۰ ضربه شلاق در قانون و شرع میباشد.


3. جواب سوال مربوط به متصدی حمل و نقل

باید توجه داشت که در قانون مدنی متصدی حمل و نقل امین است و تقصیر او باید ثابت شود تا مسوول قرار گیرد  ولی در قانون تجارت  متصدی مسوول سالم رسانیدن کالا  به مقصد میباشد  یعنی بر مبنای عرف  و نیاز های تجارتی  قانونگذار  تعهد به حمل را به طور  ضمنی  حاوی تعهد به حفظ کالا  هم دانسته است و در نتیجه متصدی باید ثابت کند که  دلیل تلف کالا  ذاتی بوده یا در اثر تقصیر ارسال کننده  و گیرنده یا نیروی خارجی  و احتراز ناپذیر(قوه قاهره)بوده تا از مسوولیت معاف شود که مواد  ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت هم به این امر  اختصاص دارد.اصولا  ولی تعهدات و  قراردادهای  تجاری از نوع تعهدات به نتیجه است.پس  طبق قانون تجارت متصدی حمل و نقل مطلقا مسوول است.تفاوت  بین  قانون تجارت و مدنی در این  زمینه  بخاطر  منشا ان میباشد  که قانون تجارت از حقوق تعهدات سوییس گرفته شده ولی قانون مدنی از  فقه پس  جای تعجبی نیست  اما  در مورد وکیل باید به همان  قانون مدنی عمل نمود  که ید امانی دارد اگر هم شخصی طبق سوال به هر دو حرفه اشتغال داشته  باشد باید دید عملی که شخص انجام داده  تجاری و مربوط به قانون تجارت بوده که این قانون اعمال شود یا  عمل مربوط به وکالت و عمل به مندرجات قانون مدنی.


4.وارد  کردن  و  صادر  و  معرض  فروش  قرار دادن  تریاک و شیره و ...   یا  دیگر مواد  مخدر   یا  روان گردانهای  صنعتی  حتی  زیر  پنجاه  گرم  هم  باشد  مجازات چیست ؟

تا چهارمیلیون جزای  نقدی  و تا پنجاه  ضربه  شلاق  را  دارد  و البته  مجازات  حبس  را ندارد ولی  اگر  بیش  از  پنجاه  گرم  باشد  دادگاه  میتواند  حبس  قرار  دهد  علاوه  بر  شلاق و جزای نقدی  .  ولی   در مورد  هرویین  و مرفین  و کوکایین  و سایر  مشتقات  شیمیایی آنها و شیشه(مت آفتامین)  و... وارد کردن  ساخت و تولید و صدور و خرید و فروش یا نگهداری و مخفی کردن  تا پنج سانتی گرم  هم جریمه  نقدی  و بیست  تا  پنجاه  ضربه  شلاق  را دارد  و اگر  بیش  از   یک  گرم  باشد  علاوه  بر   جزای  نقدی   و شلاق   دو  تا  پنج  سال  حبس  دارد.


 5.انواع چک کدامست؟

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.